DATA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ASN

JUMLAH GURU ASN : 26 Orang

JUMLAH GURU GTT : 20 Orang

JUMLAH GURU TERSERTIFIKASI : 18 Orang

JUMLAH TAS ASN : 7 Orang

JUMLAH TAS PTT : 3 Orang

JUMLAH WAKER : 3 Orang

JUMLAH KESELURUHAN GURU : 46 Orang

JUMLAH KESELURUHAN TAS : 10 Orang

DATA GURU BERDASARKAN MATA PELAJARAN

NoNamaJenis PTKMata Pelajaran
1Kamal Abubakar SalehKepala SekolahPPKn
2Asnah Anis PaulusGuru MapelBahasa Indonesia
3Parhani Ahmad KarimGuru MapelBahasa Inggris
4Isvanti PalomboGuru MapelBahasa Inggris
5Yuningsih AbdjulGuru MapelBahasa Inggris
6Eka SulistyawatiGuru MapelBahasa Inggris
7Ibrahim GuiGuru BKBimbingan dan Konseling (Konselor)
8Maryam MbuingaGuru MapelBiologi
9Yukin HilalaGuru MapelBiologi
10Ebit Desei, S.pdGuru MapelBiologi
11Rostin HulopangoGuru MapelFisika
12I Nyoman SardaGuru MapelKimia
13Selvi ToraGuru MapelMatematika
14Sudirman IbrahimGuru MapelMatematika
15Upan A. KauGuru MapelPendidikan Agama Islam
16SyamsulmarlinGuru MapelPendidikan Bahasa Arab
17Roswati GantaGuru MapelPendidikan Agama Kristen
18Virginiawaty Hs. AhmadGuru TIKTIK
19Abdullah RahmadGuru MapelPJOK
20Sri Yurnaniarti OkaGuru MapelEkonomi
21Masykur SahlanGuru MapelKimia
22Ridwan DariseGuru MapelFisika
23Nurlela IsmailGuru MapelBahasa Indonesia
24Sandi PodunggeGuru MapelBahasa Indonesia
25Karlina Pebriyanty AliwuGuru MapelBahasa Inggris
26Silcenang ApadjuluGuru MapelGeografi
27Anisa IsmailGuru BKBimbingan dan Konseling (Konselor)
28FATMA SULEMANGuru MapelSejarah Indonesia dan PPKn
29GITA FEBRIANITA ARMAN MOHIGuru MapelMatematika
30Imran SainiGuru BKBimbingan dan Konseling (Konselor)
31Indrawaty IbrahimGuru MapelMatematika
32Marwan AhmadGuru MapelSejarah Indonesia
33Meriyanti MahmudGuru MapelSejarah
34Mus LadikuGuru MapelFisika
35Rahman MustapaGuru MapelSejarah dan PPKn
36Rahmat IbrahimGuru MapelPendidikan Agama Islam
37Rahmin AnukaGuru MapelGeografi dan Prakarya
38Santriawati NgauGuru MapelSeni Budaya
39Sri Wilin HidaGuru MapelPPKn
40Sukmawati NingsihGuru MapelBahasa Inggris
41Tami KaaniGuru MapelSosiologi dan Prakarya
42Wisna Harun, S.sosGuru MapelSosiologi dan Aantropologi
43Yayun LihawaGuru MapelGeografi dan Matematika
44Yomin DiangeGuru MapelPJOK
45Zulfikar Ladjaru, S. PdGuru MapelPJOK
46Zulkifli DodaGuru MapelSeni Budaya

DATA TENAGA KEPENDIDIKAN

NoNama PegawaiJabatanJurusan
1Halko SulemanKepala TASManajemen Bisnis
2Harun MahmudStaff TASIlmu Pengetahuan Sosial (IPS)
3Ferti InakuStaff TASEkonomi
4Dariyatmo DulmanStaff TASIlmu Pengetahuan Sosial (IPS)
5Nur Leni IchsanStaff TASEkonomi
6MultinStaff TASEkonomi
7Zafirah MahmudStaff TASSekretaris
8Vitron PakayaStaff TASPertanian
9Najib MahmudStaff TASIlmu Pengetahuan Sosial (IPS)
10Dewi Juliani HasiruStaff TASManajemen Sumber Daya Perikanan